Om anhörigfonden

När någon blir allvarligt sjuk så blir någon också ”anhörig”. Vi vet att ca 50 000 personer får ett cancerbesked om året. Det innebär att varje dag får närmare 200 personer i Sverige veta att de har cancer om man räknar besked på vardagar (260 dagar).

 

Om alla dessa har fyra personer i sin närhet – partner, barn, föräldrar, syskon, vänner och arbetskamrater – betyder det att det blir 760 nya anhöriga per dag, eller närmare 200 000 per år. För många anhöriga är sjukdomstiden en upplevelse av utanförskap, maktlöshet och ibland en stor sorg för att sjukdomen inte kan besegras.

 

Vi vet idag hur vi tar hand om sjuka, men när det gäller anhöriga och efterlevande finns det för lite kunskaper om hur vi verkligen kan hjälpa. Anhöriga och efterlevande är också offer för sjukdomen men glöms ofta bort och blir stående utanför. Vi måste förändra detta. För att öka kunskapen och hitta bra sätt att hjälpa de anhöriga har vi startat Anhörigfonden.

 

Fondens syfte

Fondens syfte har att samla in pengar till stöd för anhöriga genom att på olika sätt befrämja en dialog kring dessa frågor. Detta kan göras på flera olika sätt; stödja forskning kring anhöriga till cancerpatienter och efterlevande, stödja anhöriggrupper på cancerkliniker som ej har egna medel att avsätta till ändamålet och via media intiera debatt kring anhörigas problematik och behov.

 

Eftersom anhörigområdet är eftersatt så har fonden en mycket viktigt roll att fylla. Vår ambition är också att på sikt kunna främja en dialog och erfarenhetsutbyte när det gäller anhörigfrågor. De direkta formerna för det kommer vi att hitta längre fram.

 

Anhörigfonden startades i maj 2008 på initiativ av Merck.

 

 

 

 


 

Ur Anhörigbloggen

Publicerad 2012-01-23

Nytt blogginlägg

...


Nyheter från Dagens Medicin